Skip to main content

ARBO Kwaliteit

Contactgegevens

Postadres ADVIPE
Rietland 13
1567 ER Assendelft

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK Amsterdam: 50221000

Veiligheid, gezondheid en welzijn, vrij vertaald de arbeidsomstandigheden op het werk zijn belangrijk om zowel ongevallen en letsel als verzuim en ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben beiden hun taken en verantwoordelijkheden om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren.

In de Arbeidsomstandighedenwet is onder andere vastgelegd dat werkgevers hun werknemers regelmatig en voldoende moeten inlichten over de werkzaamheden en de hieruit voortkomende risico’s. Aan de andere kant hebben de werknemers de verantwoordelijkheid alert te zijn op gevaarlijke situaties en deze te melden. Verder dienen zij zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van de werkgever.

Eén van de instrumenten om risico’s op de werkvloer in kaart te brengen is de Risico Inventarisatie en Evaluatie of RI&E. De RI&E biedt inzicht in de risico´s die de werkzaamheden of de werkomgeving met zich meebrengen en vertaalt deze in termen van kansen, risico´s en de eventuele effecten. Deze factoren bepalen samen welke prioriteit er dient te worden gegeven aan de opvolging om deze risico´s zo veel mogelijk te beperken of weg te nemen.

ADVIPE kan aan u de expertise en het advies bieden om de voor u relevante werkwijze op de juiste wijze in kaart te brengen en beschikt over de kennis en ervaring om u gedurende dit traject te begeleiden.

Wij kunnen voor u verzorgen:

  • Een complete en gedetailleerde risico-inventarisatie en evaluatie
  • Een hierop afgestemd plan van aanpak
  • Adviezen over te treffen maatregelen
  • Begeleiding bij de afhandeling van acties uit het plan van aanpak
Indien u wilt weten hoe u aan de Arbowet en -regelgeving kunt voldoen, of wilt u optimaal worden geadviseerd over Arbozaken, zoals Arbo en verzuim, nieuwe werkstijlen, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, BHV, machineveiligheid, fysieke belasting en overige ARBO gerelateerde vraagstukken, dan bent u bij ADVIPE aan het juiste adres.